ULECO

Uw Lokale

Energie Coöperatie

Gemeente Maashorst

Uleco doelstellingen: Waar zetten wij ons voor in

1. De toekomst is belangrijk genoeg om je daarvoor in te zetten. Samenwerken om duurzame energie op te wekken.
Scan of klik op de QR code om het filmpje te zien.

2. De in de gemeente Maashorst opgewekte energie moet ten goede komen aan de inwoners van de gemeente.
Er is bepaald in de tender dat zonneparken gaan bijdragen in een omgevingsfonds en een energiefonds. Het omgevingsfonds is bedoeld voor maatschappelijke doelen in de directe omgeving en het energiefonds is bedoeld om andere zaken te bekostigen (bijvoorbeeld duurzaamheidsprojecten in de gemeente).
Naast deze fondsen is het belangrijk dat wij, als inwoners van de gemeente Maashorst, mede-eigenaar worden van de parken en meeprofiteren van de opbrengsten.
Het realiseren van lokaal eigendom kunnen wij als energiecoöperatie niet alleen. Daar hebben wij ALLE inwoners van de gemeente Maashorst voor nodig.
Dus sluit u aan en word lid van onze energiecoöperatie Uleco.
Mail naar [email protected] om u aan te melden. Vermeld naam, adres, telefoonnummer, emailadres.
Uleco heft geen contributie. Het lidmaatschap is gratis.

 

3. Een zonnepark moet een meerwaarde hebben.
Het gaat niet alleen om geld. Het gaat er ook om dat een zonnepark “gezien” mag worden en een verrijking is voor onze groene gemeente.
Zonneparken die een verrijking zijn met mooie natuur en goede biodiversiteit.

Uleco werkt samen met natuurverenigingen om er voor te zorgen dat bij de inrichting, bouw, exploitatie en beëindiging van een zonnepark de natuurverenigingen betrokken zijn en blijven om de natuurbelangen te borgen.

En afspraken hierover al bij de start vast te leggen.

4. Iedereen moet kunnen meeprofiteren.
Uleco gaat het mogelijk maken dat IEDEREEN mee kan doen en mee kan profiteren van te bouwen zonneparken.

Wij werken aan een zogenaamde EVI (Energie Voor Iedereen) actie, waar mensen, die minder geld te besteden hebben, ook gewoon mee kunnen doen door een EVI subsidie te geven op de aankoop van een certificaat. Dus iedereen kan lid worden van onze coöperatie en meedoen.

Partners