Opslag

Techniek: geschreven door Hans van Heeswijk

Energie kun je op verschillende manieren opslaan, maar op deze site worden er 3 verschillende types besproken.

Batterij

De bekendste manier van energieopslag is in een batterij. De meeste mensen hebben er enkele tientallen thuis in gebruik voor de muis of afstandsbediening en allerlei andere kleine huishoudelijke apparaten.

Maar de batterij voor energieopslag is groter en heeft meer inhoud. Op de markt zijn er vanaf 1,2 kWh tot 15 of 30 kWh voor huishoudelijk gebruik. Maar voor grootschalige worden er steeds grotere gemaakt. De grootste operationele in Nederland heeft een capaciteit van zo’n 48 MWh. Dit staat ongeveer gelijk aan het dagelijks elektra verbruik van circa 4.800 huishoudens of het jaarlijks elektra verbruik van 13 à 14 huishoudens.

Batterijen om elektriciteit op te slaan zijn daardoor voornamelijk geschikt voor korte termijn opslag, om zo de korte pieken en dalen op te vangen.

Warmte

Naast elektriciteit kun je ook warmte opslaan. Voor huishoudens is de warmte vraag van het huis vaak de meeste energie. Het probleem hierbij is, dat de meeste warmte in de winter nodig is en er dan minder opwek is van zon (elektrisch en thermisch).

Toch wordt er steeds vaker een zonneboiler geïnstalleerd bij particulieren. Hiermee kun je je tapwater mee verwarmen en indien groot genoeg en laagtemperatuur verwarming, ook je huis. In de zomer is dit geen probleem en heb je warmte over, maar in de winter kom je hier warmte te kort en moet een CV of warmtepomp bijspringen.

Daarnaast zijn er ook grond warmte pompen, waarbij 2 (of meer) buizen heel diep de grond in worden geslagen. In de zomer wordt hier het warme water in gepompt en koud water omhoog gehaald. In de winter gebeurt dit anders om.

Ten slotte zijn er ook grotere systemen, waarbij je een warmtebuffer in je tuin of in je kruipruimte plaatst. Deze systemen zijn wel heel prijzig (15.000 – 30.000 euro), maar daarmee wordt beweerd, dat je de winter kunt overbruggen en dat je een zogenaamde 0 op de meter woning kunt creëren. Hiervoor dient je woning wel goed geïsoleerd te zijn, want anders raak je de warmte te snel kwijt.

Waterstof

Met de (overtollige) elektriciteit kan ook waterstof gemaakt worden. Dit kan onder andere door elektrolyse, waarmee water-atomen worden gesplitst in waterstof en zuurstof. Dit kan opgeslagen worden en worden gebruikt als brandstof voor bijvoorbeeld waterstof auto’s en vrachtwagens, of weer omgezet worden in elektriciteit.  Waterstof als draagmiddel voor de energie heeft een hoge potentie, maar is momenteel nog duur en er gaat veel energie verloren bij het omzetten van water in waterstof. Toch wordt er vooral voor de energie intensieve industrie grote potentie in gezien.

Onderzoeken

In 2024 zijn verschillende interessante onderzoeken gepubliceerd over opslag van Energie. ULECO heeft geen belang in de volgende stukken/onderzoeken, maar maakt gebruik van de kennis van derden om ons voor te bereiden op de opslag van energie bij de aanleg van zonneparken in de gemeente Maashorst.