Warmtepompen

Techniek: geschreven door Jos Wijdeven

Voordat er een keuze gemaakt wordt bij het toepassen van een warmtepomp moet duidelijk zijn of de wooneenheid welke verwarmd of gekoeld moet worden voldoende geïsoleerd is. Bij het toepassen van een warmtepomp Lucht/Water is het van belang om te onderzoeken of de warmteafgifte van de bestaande verwarmingselementen voldoende capaciteit hebben om de ruimtes te verwarmen met een lagere watertemperatuur van 60 gr/C. Uw installateur kan U hierover adviseren. Zie tevens informatie via de overheid. (Standaard voor woningisolatie | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl )

Redenen installeren van warmtepomp:

  • Bestaande CV ketel is aan vervanging toe.
  • Bij nieuwbouw in een nieuwe wijk, deze krijgen geen gasaansluiting meer.
  • Er is een wens om volledig van het gas af te gaan.
  • Er is een wens om ook te kunnen koelen, reden; comfort verhogend.
  • Opgewekte energie ( overschot zonnepanelen of windenergie ) omzetten in warmte of koeling.
  • Investering met een terugverdienmodel.
Type warmepompen
 1. Warmtepomp airco ( lucht/lucht )
 2. Warmtepomp ( lucht/water ). Twee types te onderscheiden:
  • Split systeem. De buiten unit transporteert gas met leidingen naar de binnen unit die dit omzet in warm- of koelwater.
  • Mono blok. De buiten unit transporteert warm-of koelwater naar binnen.
 3. Grond gebonden warmtepomp ( water/water) Twee types te onderscheiden:
  • Grond gebonden warmtepomp met een verticaal bronsysteem.
  • Grond gebonden warmtepomp met een horizontaal bronsysteem.
   • Beide systemen worden ook wel koude warmte opslag genoemd.
 4. Warmte pomp gekoppeld PVT systeem ( water/glycol-water)
 5. Hybride warmtepomp. ( Alleen mogelijk met een CV ketel of elektrische bijverwarming. )
 6. Warmtepomp zonder airco ( lucht/lucht )
1. Toepasbaarheid Warmte pomp airco ( lucht/lucht )

Dit type warmtepomp is toepasbaar bij woningen of appartementen welke qua inhoud klein zijn. Ook kan dit type gebruikt worden als bijverwarming en of koeling.

De nieuwe generaties kunnen verwarmen en koelen. Er kunnen keuzes gemaakt worden om de verschillende ruimtes van de wooneenheid te voorzien van een binnen unit in combinatie met een buitenunit. Ook is het mogelijk om een buitenunit te plaatsen waarop verschillende binnen units aangesloten kunnen zijn met een eigen temperatuur regeling, een z.g. Multi split systeem.

Te gebruiken als bijverwarming in combinatie met de bestaande CV ketel is besparing van gas mogelijk.

Voor- en nadelen:

  • De binnen units produceert een geluid van ca 20 dB. De buiten unit ca 45 dB.
  • Bij de binnen unit moet er een mogelijkheid zijn voor condens afvoer.
  • Bij het plaatsen van de buitenunit moet voldaan worden aan de door de overheid opgestelde geluidseisen warmtepompen en airco’s. Zie (Geluidseisen warmtepompen en airco’s worden aangescherpt | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl )
  • Deze toepassing is geen oplossing om van het gas af te zijn, combi kan n.l. geen tapwater opwekken.
  • Op dit moment is er geen aanschafsubsidie op deze combinaties.
2. Toepasbaarheid warmtepomp ( lucht/water)

Het Split systeem en de Mono blok zijn beide toepasbaar voor het vervangen van een bestaande CV ketel.

Het Split systeem heeft een lager vermogen ten opzichte van een Mono blok. Een Split systeem mag enkel door een erkende STEK- gecertificeerde installateur geplaatst worden, tevens is er een afstand beperking tussen de buiten en de binnen unit.

Voor- en nadelen:

  • De binnen unit van een split systeem produceert een geluid van ca 15 dB. De buitenunit ca 45 dB
  • De binnen units van een Mono systeem produceert geen geluid. De buiten unit ca 45 dB.
  • Bij het plaatsen van de buitenunit moet voldaan worden aan de door de overheid opgestelde geluidseisen warmtepompen en airco’s. Zie (Geluidseisen warmtepompen en airco’s worden aangescherpt | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl )
  • Op dit moment is een aanschafsubsidie mogelijk.
  • Bij beide systemen is het plaatsen van een buffervat noodzakelijk om pendelen van de warmtepomp te voorkomen.
  • Beide systemen kunnen een optie zijn om van het gas af te zijn bij verwarming.
3. Toepasbaarheid Grond gebonden warmtepomp ( water/water)

Het toepassen van de grond gebonden warmtepomp met een verticaal bronsysteem is in sommige provincies al verboden voor consumenten. Wellicht is dit in 2025 ook het geval in de provincie Noord-Brabant.

Het toepassen van de grond gebonden warmtepomp met een horizontaal bronsysteem is gebonden aan strenge milieueisen, tevens heeft men relatief veel grond oppervlakte nodig om dergelijk sijsteem toe te passen. Dergelijk systeem is relatief kwetsbaar.

Opmerkingen:

  • Er is geen buitenunit, de complete warmtepomp kan binnen geplaatst worden, deze produceert ca 25 dB
  • Het bron systeem produceert geen geluid.
  • Beide systemen zijn toepasbaar en kunnen warmte en koude opslaan in hun bronsysteem, hierdoor hebben zij een hoog rendement. ( COP )
  • Op dit moment is een aanschafsubsidie mogelijk.
  • Beide systemen kunnen een optie zijn om van het gas af te zijn bij verwarming.
  • Relatief duur.
4. Toepasbaarheid Warmte pomp gekoppeld PVT systeem ( water/water)

Deze combinatie is een warmte pomp welke aangesloten is op zonnepanelen waarbij aan de achterzijde van dit paneel een mengsel van glycol met water het systeem completeert.

Voor- en nadelen:

  • Er is geen buitenunit, de complete warmtepomp kan binnen geplaatst worden, deze produceert ca 25 dB.
  • Zeer onderhoudsvriendelijk.
  • Toepasbaar bij een beperkt dakoppervlakte.
  • Op dit moment is een aanschafsubsidie mogelijk.
  • Systeem kan een optie zijn om van het gas af te zijn tijdens verwarming.
  • Relatief duur.
5. Toepasbaarheid Hybride warmtepomp

Alleen toepasbaar in combinatie van een bestaande of nieuwe CV-ketel. Er zijn fabrikanten die aangeven dat deze zelfstandig operationeel kan zijn. Echter gezien het lage vermogen is het aan te bevelen dit alleen toe te passen bij woningen met weinig inhoud, deze moet goed geïsoleerd zijn en voldoende afgiftevermogen van de radiatoren hebben gezien de lage watertemperaturen.

Wel is het mogelijk om een combinatie te maken met een hybride warmtepomp en een elektrische ketel, om toch van het gas af te zijn.

Voor- en nadelen:

  • Er is geen buitenunit, de complete warmtepomp kan binnen geplaatst worden, deze produceert ca 25 dB.
  • Niet alle pompen kunnen warmtapwater maken.
  • Los alleen toepasbaar bij buiten temperaturen hoger als 2 Gr/C
  • Alleen toepassen in combinatie met een jonge bestaande CV ketel of een elektrische ketel.
  • Op dit moment is een aanschafsubsidie mogelijk.
  • Relatief een goede investering gezien de lage aanschafprijs en de hoge subsidie.
  • Geen ideale oplossing om van het gas af te zijn gezien de noodzakelijke elektrische bijverwarming.
6. Toepasbaarheid Warmtepomp zonder airco ( lucht/lucht )

Toepasbaar in woningen waar het niet mogelijk is op een buitenunit te plaatsen. Kan gekoppeld zijn met een z.g. type C ventilatie systeem waardoor de energie van de afgezogen lucht terug in het systeem gezet wordt. Er zijn hybride uitvoeringen waarmee ook tapwater opgewekt kan worden.

Voor- en nadelen:

  • Er is geen buitenunit, de complete warmtepomp kan binnen geplaatst worden, deze produceert ca 55 dB. Omkasting nodig voor geluiddemping in huis en eventuele uitstraling naar de buren.
  • Er moet ruimte zijn om het aanvoer- en afvoerkanaal buiten te laten eindigen met beperkte afstand.
  • Niet alle pompen kunnen warmtapwater maken, enkel de hybride uitvoering!
  • Alleen toepasbaar bij kleinere woningen, vermogen tot 4 KW. Indien hoger vermogen gewenst is wederom een buitenunit noodzakelijk, dan is er een vermogen van 12 KW mogelijk.
  • Op dit moment is een aanschafsubsidie mogelijk.
  • Systeem kan een optie zijn om van het gas af te zijn tijdens verwarming.
  • Er is in ontwikkeling een z.g. dak warmtepomp ( lucht/lucht ) ( Nefit 5800i ) die compleet gemonteerd kan worden als een schoorsteen op een dak.
  • Moeilijk onderhoud en service mogelijkheid. ( Steiger of hoogwerker noodzakelijk )
  • Bij het plaatsen van de buitenunit moet voldaan worden aan de door de overheid opgestelde geluidseisen warmtepompen en airco’s. Zie (Geluidseisen warmtepompen en airco’s worden aangescherpt | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Algemene opmerkingen en advies

De werkgroep techniek heeft met bovenstaande informatie getracht om voor u inzichtelijk te maken de keuze die in de toekomst gemaakt moet worden tijdens het streven om de verbranding van fossiele brandstoffen tegen te gaan.

Zij hebben zich beperkt tot genoemde zes voorbeelden voor toepassing van deze warmtepompen met duidende voordelen en nadelen. Uiteraard zijn er verschillende combinaties hiervan mogelijk, zich bewust van het feit dat de technische ontwikkeling gaande is bij vele fabricaten.

De selectie, de techniek, de inregeling, van warmtepompen is dusdanig complex dat dit overgelaten moet worden aan technische specialisten.

Zij beveelt daarom de consument aan om zich goed te oriënteren en voorlichting te volgen.  Het is niet mogelijk om een duidend advies uit te brengen wat past voor elk woonhuis.

Medio 2024 gaat ULECO in samenwerking met de gemeente Maashorst energiecoaches inzetten die inwoners van de gemeente Maashorst kunnen begeleiden in hun keuzes.

Advies nu!

 • Laat een goede installateur naar uw bestaande verwarmingsinstallatie kijken om vrijblijvend een eerste stap te zetten met een offerte.
 • Vraag een tweede installateur vrijblijvend offerte om tot een prijs vergelijk te komen.
 • Alle warmte pompen hebben veel elektrische vermogen nodig, overleg met uw installateur of de bestaande meterkast hiervoor geschikt is. Is dit niet het geval, vraag op tijd een nieuwe aansluiting aan.
 • Gezien de nadrukkelijke eisen voor het plaatsen van een warmtepomp, denk goed na hierover. Voorkom hiermee klachten vanuit de omgeving, maar tevens voor uzelf.