Nieuwsbrief juli 2022

Zo kort voor de vakantie nog nieuws over onze energiecoöperatie Uleco.
Deze email is gericht aan de mensen die betrokken zijn of betrokken willen worden bij, of belangstelling hebben voor Uleco.

Het bestuur is blij dat er mensen zich aangemeld hebben om Uleco mee te helpen.
Er is genoeg te doen!

Afgelopen woensdag 13/07/22 is er een workshop geweest over lokaal eigendom bij de gemeentewerf.
Georganiseerd dor de gemeente en gegeven door Platform Duurzaam Coöperatief (waar Uleco ook bij is aangesloten).
Het was verheugend te zien dat daar een kleine dertig personen bij aanwezig waren.
Helder werd uitgelegd wat lokaal eigendom allemaal inhoudt, wat de gemeente Maashorst wil bevorderen en hoe men door dit georganiseerd en samen te doen kan bewerkstelligen. Mooie voorbeelden werden gepresenteerd.
De gemeente Maashorst gaat binnenkort 2 pilot projecten doen, waar initiatiefnemers zich aan kunnen melden voor het realiseren van zonneweiden.
De regels waaraan de initiatiefnemers zich dienen te houden is door de gemeenteraad goedgekeurd en zijn te vinden in het zogenaamde Addendum.
Meer hierover te lezen bij

Verschillende ontwikkelaars hebben zich gemeld bij Uleco om met ons te overleggen hoe we samen kunnen werken.
Om ons goed voor te bereiden hebben wij een standaard vragenlijst opgesteld en gevraagd aan de ontwikkelaars die in te vullen.
Momenteel komen de ingevulde formulieren terug en gaan wij gesprekken plannen in augustus met de ontwikkelaars, zodat wij een goed beeld hebben wat men te bieden heeft.
Daarnaast bekijken wij financieringsmogelijkheden. En ook daar zijn gesprekken gepland.

Op zaterdag 20 augustus (10:00-14:00) gaan wij een bijeenkomst houden waar u voor uitgenodigd zal worden.
Bedoeling is dat we dan toelichten wat wij allemaal gedaan hebben tot nu toe en bespreken hoe wij verder kunnen gaan om inderdaad lokaal eigendom in de gemeente Maashorst in gaan vullen. En op die dag gaan wij ook leden inschrijven voor onze coöperatie (lidmaatschap (voorlopig) gratis).
Graag de datum alvast reserveren.

Wilt u ons direct al helpen?
Er is nu al erg veel behoefte aan iemand die per direct het secretariaat wil gaan doen.
Meldt u aan bij Marcel Klösters (onze voorzitter) ([email protected])

Iedereen een prettige vakantie, doe veel energie op en tot ziens op 20 augustus (precieze plaats en tijden krijgt u nog te horen).

Namens Uleco
Ary Stuifbergen
[email protected]
06-30387011