Definitief in 2023: Zonnepark Vluchtoord I (stortplaats)

Het gebied van dit toekomstige zonnepark is gelegen aan de inmiddels gesloten Udense stortplaats aan de vluchtoordweg  in Uden.

Dit is een gebied van ruim 6 hectare gelegen aan de rand van het Udense industrie terrein .

Het gaat hier om ca 13.700 panelen met een opbrengst ruim voor 19.000 huishoudens